Alles over dieren

Tijdens deze les kom je alles te weten over dieren. 

Over deze les

Ons dierenrijk op aarde is zeer divers. Tijdens deze workshop onderzoeken de leerlingen welke eigenschappen en kenmerken dieren hebben om te (over)leven in hun leefomgeving? Net als zoölogen (een wetenschapper die dieren onderzoekt) delen de leerlingen de dieren in in verschillende groepen en onderzoeken zij het hoe en waarom van camouflage. Sommige dieren gebruik gif om zichzelf te verdedigen. Waarom dit gevaarlijk is en welk effect het gif op ons lichaam ontdekken de leerlingen tijdens een spannend experiment!

Leerdoelen:
Dieren zijn levende wezens die kunnen bewegen en eten.
- Dieren moeten andere levende dingen eten om te overleven.
- Dieren hebben adaptaties die hen helpen te overleven in hun habitats.

Kerndoel(en):
- 32 De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.
- 40 De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
- 41 De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

Details

Naam: Alles over dieren
Leeftijd: 6-12 jaar
Duur: 60 minuten
Woordenschat: Camouflage, Classificatie, Dierensporen, Gewerveld, Ongewerveld, Zoölogen, adaptatie, habitat

Extra lesstof

Proefje

 Het Lokomikipkachelfantje

Proefje

Doe net als papa pinguïn

Video

Dieren onder de grond

Video

Camouflage

Video's