Atmosfeer en verder

Ontdek de atmosfeer van de aarde en van andere planeten

Over deze les

Wat zijn de eigenschappen van de atmosfeer van onze Aarde de luchtlagen die zich daaromheen bevinden?  Tijdens een aantal korte onderzoeken wordt optimaal gebruik gemaakt van deze atmosfeer. Hoe beweegt lucht van een hogedrukgebied naar een lagedrukgebied? De leerlingen ontdekken dit zelf door te experimenteren met dit natuurkundige fenomeen. Aan het eind van deze les weten ze meer over de atmosfeer van de aarde en die van andere planeten in ons zonnestelsel en kunnen ze antwoord geven op de vraag of mensen op een andere planeet kunnen overleven...

Leerdoelen: 
1. Lucht heeft massa en de luchtmoleculen nemen plaats in beslag.
2. Een atmosfeer is het omhulsel van gassen dat om een planeet kan zitten; deze kan uit verschillende gassen bestaan. De atmosfeer van de Aarde bestaat uit de gassen stikstof, zuurstof, koolstofdioxide en argon.
3. De atmosferen van de overige planeten in ons zonnestelsel; Jupiter, Saturnus, Mars, Venus, Mercurius, Neptunus, Uranus en dwergplaneet Pluto, hebben een andere samenstelling.


Kerndoel(en): 
- 42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
- 43 De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind.
- 45 De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Details

Naam: Atmosfeer en verder
Leeftijden: 6-12 jaar
Duur: 45-60 minuten
Woordenschat: lucht, atmosfeer, koolstofdioxide, exosfeer, moleculen, zuurstof, deeltjes, stratosfeer, thermosfeer, troposfeer, Mesosfeer.

Extra lesstof

Video

Klokhuis: lucht

Proefje

Blazen

Proefje

Bal uit de fles

Video

Hoe stop je een leeglopende fles water?

Video

Wat is luchtdruk?

Video's