Bont en blauwe oceanen

Hoe krijgen we onze zeeën en oceanen weer schoon?

Over deze les

Onze aarde bestaat voor het grootste deel uit zeeën en oceanen. Helaas zijn deze flink vervuild. We kennen de plasticsoep, maar eens in de zoveel tijd vindt er helaas ook een olieramp plaats. Allemaal zeer schadelijk voor het leven in en rondom het water, maar ook indirect voor ons mensen. Tijdens deze les onderzoeken de leerlingen hoe schoon water lijkt en hoe schoon het werkelijk is, maken ze kennis met verdunningstechnieken om een vervuilende stof minder schadelijk te maken en leren ze hoe de dichtheid van verschillende vloeistoffen gevaar kan opleveren voor de natuur. Al deze kennis komt samen in een opdracht waarin de leerlingen de uitdaging aangaan een vervuilde modeloceaan olievrij te maken. Gaat het ze lukken?

Leerdoelen:
- M
ilieukundige onderwerpen met betrekking op ons waterstelsel.
- In groepsactiviteiten de gevolgen van een olievlek en ontdekken waarom het zo moeilijk is om die op te ruimen. 


Kerndoel(en):
- 39 De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
- 40 De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
- 41 De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.
- 48 Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken.

Details

Naam: Bont en blauwe oceanen
Leeftijden: 6-12 jaar
Duur: 45-60 minuten
Woordenschat: absorbeermiddel, biologisch afbreekbaar, dichtheid, dispergeermiddel, ecosysteem, experiment, hypothese, milieu, olie, olie kerend scherm, stuitklierwas, olievlek, oppervlaktespanning, ramp, verdampen, verdunnen, vlek, voedselketen, vervuiling, waarnemen, water, waterbestendig, zee

Extra lesstof

Video

De oceaan is zoveel meer dan een bak water

Video

Dierenopvang

Video

Plastic en dieren

Video

10 Nare Dingen Veroorzaakt Door Plastic in de Oceaan

Proefje

Bovenste glas

Proefje

Waterstop

Proefje

Huisgemaakte waterzuiveringsinstallatie

Video's