Chemische mysteries

Maak onderscheid in verandering en ontrafel het mysterie van chemie.

Over deze les

Chemie associëren veel leerlingen met knappe koppen die in een laboratorium spannende proefjes doen met flitsende resultaten, terwijl chemie ook in ons dagelijks leven een rol speelt. Het koken en bakken van eten, een roestige spijker, handen wassen. Tijdens deze workshop ontdekken de leerlingen dat er twee verschillende veranderingen kunnen optreden wanneer stoffen bij elkaar gebracht worden. Een fysische en een chemische verandering. Zij creëren een kunstwerk door gebruik te maken van hydrofiele en hydrofobe eigenschappen van papier en scheerschuim. Zou het hen lukken om met een chemische reactie een piepschuim-monster te verslaan? En wat doet zout met haargel?

Leerdoelen:
- Chemie is de wetenschap die (de verandering van de molecuulstructuur en eigenschappen van) stoffen bestudeert.
- Wanneer er een nieuwe stof ontstaat als stoffen bijeengebracht worden, is er sprake van een chemische verandering.
- Wanneer er geen nieuwe stoffen ontstaan als stoffen bijeengebracht worden, is er sprake van een fysische verandering.


Kerndoel(en):
- 42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

Details:

Naam: Chemische Mysteries
Leeftijden: 6-12 jaar 
Duur: 45-60 minuten
Woordenschat: Chemische verandering of reactie, fysische verandering, hydrofiel, hydrofoob, vaste stof, vloeistof, gas, moleculen,

Extra lesstof

Proefje

Ballon en mandarijn

Proefje

Melkkunst

Proefje

Geld wassen

Video's