Dino's

Onderzoek hoe een dino eruit heeft gezien. 

Over deze les

Hoe kan het dat wij mensen weten hoe dinosaurussen eruit hebben gezien, wat ze aten en waar ze leefden? En dat terwijl de mens en dinosaurus nooit samen geleefd hebben? Dat is toch bijzonder eigenlijk dat wij dit wel weten! Leerlingen ontdekken in deze les de wereld van paleontologen. Een paleontoloog is een wetenschapper die het leven en de ontwikkeling hiervan van vroeger bestudeert. De kinderen voeren zelf in deze les een spannende opgraving uit. Ze leren het verschil tussen ‘gestorven’ en ‘uitgestorven’ en bestuderen de eetgewoontes van verschillende dino soorten aan de hand van model tanden. Ze maken zelfs een replica van een T-Rex tand om thuis verder te bestuderen!

Leerdoelen:
Dinosaurussen zijn een uitgestorven diersoort. Dit betekent dat er van een soort geen enkel exemplaar meer in leven is.
- Paleontologen zijn wetenschappers die fossielen, zoals dino botten, opgraven. Dit moet erg voorzichtig gebeuren, omdat deze fossielen versteend en dus erg breekbaar zijn.
- Om fossielen goed te kunnen bestuderen, maken wetenschappers modellen van de fossielen. Dit betekent dat ze het fossiel exact kopiëren, van nieuw materiaal.


Kerndoel(en):
- 41 De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.
- 42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
- 44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
- 51 De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

Details

Naam: Dino’s
Leeftijden: 4-8 jaar
Duur: 45-60 minuten
Woordenschat: Carnivoor, fossiel, herbivoor, paleontoloog, uitgestorven

Extra lesstof

Video

Lars de Mosasaurus

Video

Het uitsterven van dinosaurussen

Video

Hoe zet je een dino skelet in elkaar?

Proefje

Maak je eigen fossiel

Proefje

Maak je eigen naam-o-saurus

Proefje

Op de grote voet leven

Video's