Elektriciteit

Kun jij een lampje laten branden?

Over deze les

We weten allemaal dat het geen goed idee is om je vingers in het stopcontact te steken, want ons lichaam geleidt elektriciteit. Welke materialen zijn nog meer goede geleiders? Dat testen we met behulp van een plasmabol. We maken een menselijke stroomkring en gaan vervolgens over op het ‘echte werk’: Hoe moeten we een energiebron, een apparaat en geleiders met elkaar verbinden om stroom te creëren? Lukt het de groepjes om een lampje te laten branden?

Leerdoelen:
Met een ballon en met een Van de Graaffgenerator kun je statische elektriciteit maken.
- Elektriciteit kan een positieve lading hebben of een negatieve lading.
- Deeltjes met dezelfde lading duwen elkaar weg. Deeltjes met een tegengestelde lading trekken elkaar aan.
- Door een geleider kunnen elektronen zich goed verplaatsen. Door een isolator kunnen elektronen zich slecht verplaatsen.
- Ons lichaam en metalen zijn goede geleiders. Papier en kunststoffen zijn goede isolators.
- Elektrische apparaten werken in een stroomkring.


Kerndoel(en):
- 42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
- 44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

Details

Naam: Elektriciteit
Leeftijden: 6-12 jaar
Duur: 45-60 minuten
Woordenschat: elektriciteit, elektron, parallelschakeling, proton, serieschakeling, statische lading, stroomkring

Extra lesstof

Proefje

Kun jij iets laten zweven?

Proefje

Gepeperde aantrekking

Proefje

Doe deze coole ballonproef!

Video

Licht makem van citroenen

Video's