Energie & beweging

Een energieke les vol (opgeslagen) energie en beweging. 

Over deze les

De kinderen ontdekken hoe energie soms opgeslagen (oftewel verborgen) kan zitten en hoe het kan dat voorwerpen kunnen bewegen. Ze maken spelenderwijs kennis met de wetten van professor Newton, door te experimenteren met de bewegingen van springveren, auto’s en rollende knikkers. Om dit alles in beweging te krijgen hebben we wel een beetje kracht nodig, maar meestal hebben de leerlingen wel zin in een beetje actie!

Leerdoelen:

Er bestaan twee soorten energie: potentiële energie en kinetische energie.
- Als een voorwerp in beweging is, blijft het bewegen tot een andere kracht het stopt.


Kerndoel(en):
- 42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
- 44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
- 45 De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Details

Naam: Energie & beweging
Leeftijden: 4-7 jaar
Duur: 45-60 minuten
Woordenschat: energie, kinetische energie, potentiële energie

Extra lesstof

Video

Wat kan rollen?

Video

Knikkerbaan

Proefje

Zelf een auto maken van kinetische energie

Video's