FUN-damentele krachten

Heb jij de kracht ervoor?

Over deze les

Zwaartekracht, centrifugaalkracht, precessie, het zwaartepunt, ze zijn er gewoon zonder dat je er iets voor hoeft te doen! Soms helpen deze krachten je een handje, een volgende keer werken ze juist tegen. Tijdens deze les experimenteren de leerlingen met gyroscopen, fietswielen, centripetale kracht, racebanen, vortex-machines en balanceer-proefjes om zo zelf de eigenschappen van deze onzichtbare krachten te onderzoeken.


Leerdoelen:
Een kracht is een soort druk of trek.
- Een voorwerp blijft bewegen of stilstaan, tenzij er een kracht is die er invloed op uitoefent.
- Centripetale kracht zorgt ervoor dat voorwerpen in een cirkel rond bewegen. 

Kerndoel(en):
- 42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
- 45 De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Details

Naam: “FUN”-damentele krachten
Leeftijden: 6-12 jaar
Duur: 45-60 minuten
Woordenschat: balans, centripetale kracht, gyroscoop, precessie, zwaartekracht, zwaartepunt.

Extra lesstof

Proefje

Evenwichtspunt

Proefje

Munten vangen

Proefje

Vind het evenwicht

Proefje

Balanceer een kaars

Video

Evenwicht

Video

Zwaartekracht

Video

Hoe laat je vorken zweven?

Video

Koortdansen

Video's