FUN-damentele krachten

Heb jij de kracht ervoor?

Over deze les

Zwaartekracht, centrifugaalkracht, precessie, het zwaartepunt, ze zijn er gewoon zonder dat je er iets voor hoeft te doen! Soms helpen deze krachten je een handje, een volgende keer werken ze juist tegen. Tijdens deze les experimenteren de leerlingen met gyroscopen, fietswielen, centripetale kracht, racebanen, vortex-machines en balanceer-proefjes om zo zelf de eigenschappen van deze onzichtbare krachten te onderzoeken.


Leerdoelen:
Een kracht is een soort druk of trek.
- Een voorwerp blijft bewegen of stilstaan, tenzij er een kracht is die er invloed op uitoefent.
- Centripetale kracht zorgt ervoor dat voorwerpen in een cirkel rond bewegen. 

Kerndoel(en):
- 42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
- 45 De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Details

Naam: “FUN”-damentele krachten
Groep(en): 5, 6
Duur: 60 minuten
Woordenschat: balans, centripetale kracht, gyroscoop, precessie, zwaartekracht, zwaartepunt.

Extra lesstof

Proefje

Evenwichtspunt

Bekijk

Proefje

Munten vangen

Bekijk

Proefje

Vind het evenwicht

Bekijk

Proefje

Balanceer een kaars

Bekijk

Video

Evenwicht

Bekijk

Video

Zwaartekracht

Bekijk

Video

Hoe laat je vorken zweven?

Bekijk

Video

Koortdansen

Bekijk

Video's

Digibord