Geluidsgolven

Hallo, hoor je mij?

Over deze les

Geluid beweegt in golven. Geluidsgolven kun je niet zien, maar ze kunnen wel zichtbaar gemaakt worden of gevoeld. De leerlingen onderzoeken of geluid zich het makkelijkst beweegt door vaste stoffen, vloeistoffen of gassen. Waarom hebben we twee oren? Luisteren met één oor gaat toch ook?! Het nut van twee oren wordt ontrafelt in het experiment ‘Waar is de wekker?’

Leerdoelen:
- Geluid beweegt in golven.
- Trillingen veroorzaken geluiden.
- Verschillende trillingen veroorzaken verschillende geluiden.

- Geluid heeft materie nodig om zich voort te bewegen, de fasen van de materie (vast/vloeibaar/gasvormig) zijn bepalend voor de mate van geluidsisolatie.


Kerndoel(en):
- 41 De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.
- 42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
- 44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

Details

Naam: Geluidsgolven
Leeftijden: 6-12 jaar
Duur: 45-60 minuten
Woordenschat: geluidsgolven, trillingen, frequentie, tonen, moleculen

Extra lesstof

Proefje

Maak je eigen bekertjestelefoon

Proefje

Maak je eigen blaasinstrument

Proefje

Maak een hangerbanger

Proefje

Flessensymfonie

Video

Hoe werkt het oor?

Video

Full proof: geluid

Video

Geluid uit een fles

Video

De stilste kamer van Nederland

Video's