Lente!

Alles groeit en bloeit, het is weer voorjaar!

Over deze les

Een van de seizoenen is de lente. De tijd dat alle planten en bloemen weer tot groei en bloei komen, er jonge dieren worden geboren en we insecten zien krioelen. We bespreken wat alle levende natuur nodig heeft om goed te groeien. Samen gaan we (tuinkers)zaadjes zaaien die de leerlingen daarna goed verzorgen, zodat ze tot groei komen. De dagen daarna kun ze  observeren en meten hoeveel de plantjes elke dag groeien…. als ze niet vergeten om ze water te geven!

Leerdoelen:
De kenmerken van de lente, zoals jonge dieren die geboren worden, planten en bloemen die gaan groeien en insecten die hier een belangrijke rol in spelen. 
- D
ierengeluiden herkennen en benoemen en koppelen aan diersoort.

kunnen benoemen wat een plant nodig heeft om te kunnen groeien.
- De leerlingen krijgen zelf gezaaide tuinkerszaadjes om voor te zorgen.


Kerndoel(en):
- 40 De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
- 41 De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.Details

Naam: Lente!
Leeftijdewn: 4-7 jaar
Duur: 45-60 minuten
Woordenschat: lente, zomer, winter, herfst, seizoenen, groeien, licht, voedsel, zaadjes, lam, big, veulen, pup, kitten (o.a.)

Extra lesstof

Video

Lente!

Video

Naar de bollen

Video

Zaaien

Video

Mèèèèh!

Proefje

Sperziebonen kweken (in de klas)

Video's