Leven in de zee

Neem een duik in de oceaan om de onderwaterwereld te ontdekken!

Over deze les

Naar de zee gaan vinden de meeste kinderen een feest! Onder het wateroppervlak is een hele wereld die wij vanaf het strand niet kunnen zien. Tijdens deze workshops leren ze meer over de planten en dieren die hier leven. Ook leren ze hoe ze een echte vis van de nepperds kan onderscheiden. Zo is een walvis stiekem helemaal geen echte vis…. Maar groot is die wel! Samen meten we of in het klaslokaal een blauwe vinvis zou passen. Of zou een goudvis als huisdier toch een beter idee zijn?

Leerdoelen:
Zeedieren hebben aanpassingen om in het water te kunnen leven.
- Verschillende zeedieren eten hun voedsel op verschillende manieren.
- De zee en oceanen zijn belangrijk voor menselijk leven.

Kerndoel(en):
- 39 De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
- 40 De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
- 41 De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.
- 48 Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken.

Details

Naam: Leven in de zee
Leeftijden: 6-12 jaar
Duur: 45-60 minuten
Woordenschat: oceaan, wateroppervlak, oceaanbodem, noordzee, waddenzee, ecosysteem, koraal, trog, kloof, weekdieren, schaaldieren en classificeren. 

Extra lesstof

Video

Over aangespoelde walvissen

Video

Zeedieren

Video

Haaien kijken in Zuid-Afrika

Proefje

Het zwemmend ei

Video's