Lucht & aerodynamica

Een luchtige les waarin de lucht wordt onderzocht.

Over deze les

Veel leerlingen zijn al eens met het vliegtuig op vakantie geweest. Hoe kan zo’n machine met al die mensen en koffers erin opstijgen en vliegen door de lucht? De wetenschap waarmee dat verklaard kan worden heet aerodynamica: de wetenschap van bewegende gassen. Dat klinkt ingewikkeld, maar wordt uitgelegd aan de hand van zelf gevouwen vliegtuigjes. Zo onderzoeken leerlingen welke natuurkrachten deze laten zweven. Ook ontdekken we hoe voorwerpen kunnen zweven op een luchtstroom en waarom een raket en vliegtuig bepaalde vormen hebben om zich voort te bewegen. Een les vol luchtige onderwerpen!

Leerdoelen: 
Gestroomlijnd betekent dat de lucht er goed langs kan.
- Zwaartekracht trekt voorwerpen naar het aardoppervlak.
- De ‘wet van Bernoulli’ zegt dat stromende lucht minder druk uitoefent dan stilstaande lucht.


Kerndoel(en): 
- 42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
- 44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
- 45 De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Details

Naam: Lucht & Aerodymica
Leeftijden: 6-12 jaar
Duur: 45-60 minuten
Woordenschat: luchtdruk, zwaartekracht, voortstuwing, luchtweerstand, draagkracht, aerodynamisch, neuskegel, wet van Bernoulli, lift.

Extra lesstof

Video

Hoe kan een vliegtuig in de lucht blijven zweven?

Proefje

Hoe stroomt lucht eigenlijk?

Video

Vrije val met een helikopter

Proefje

Snelle lucht

Proefje

Wie landt het eerste?

Video

Hoe kan een vliegtuig vliegen?

Proefje

Papieren vliegtuigjes race

Video's