Materie

Kun jij een chemische reactie herkennen?

Over deze les

Tijdens deze workshop maken de leerlingen kennis met de wereld van atomen en moleculen. Deze les staat bol van de experimenten waarmee de leerlingen ontdekken waaraan je kunt herkennen dat er een chemische reactie optreedt. Tijdens demonstraties van de Mad Scientist en experimenten in een groepje maken ze gebruik van hun zintuigen om onderscheid te maken tussen chemische en fysische veranderingen. Uiteraard met veiligheidsbril, want….veiligheid boven alles!

Leerdoelen:
Alles in de wereld bestaat uit materie; kleine deeltjes die we atomen noemen.
- Een atoom kun je niet met het blote oog zien.
- Een groepje atomen noemen we een molecuul.
- Papier scheuren is een fysische reactie; papier verbranden is een chemische reactie.


Kerndoel(en):
- 42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
- 44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

Details

Naam: Materie
Leeftijden: 6-12 jaar
Duur: 45-60 minuten
Woordenschat: polymeren, fysieke verandering, observatie, moleculen, materie, hypothese, chemie, chemische verandering, atomen en alchemist

Extra lesstof

Proefje

Hoe groot is een atoom?

Video

Maak zelf prik

Proefje

Ruimte in moleculen

Proefje

Materie mengsels

Proefje

Chemisch roesten

Video's