Materie

Kun jij een chemische reactie herkennen?

Over deze les

Tijdens deze workshop maken de leerlingen kennis met de wereld van atomen en moleculen. Deze les staat bol van de experimenten waarmee de leerlingen ontdekken waaraan je kunt herkennen dat er een chemische reactie optreedt. Tijdens demonstraties van de Mad Scientist en experimenten in een groepje maken ze gebruik van hun zintuigen om onderscheid te maken tussen chemische en fysische veranderingen. Uiteraard met veiligheidsbril, want….veiligheid boven alles!

Kerndoel(en):
- 42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
- 44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

Details

Naam: Materie
Groep(en): 5, 6
Duur: 60 minuten
Woordenschat: polymeren, fysieke verandering, observatie, moleculen, materie, hypothese, chemie, chemische verandering, atomen en alchemist

Extra lesstof

Proefje

Hoe groot is een atoom?

Bekijk

Video

Maak zelf prik

Bekijk

Proefje

Ruimte in moleculen

Bekijk

Proefje

Materie mengsels

Bekijk

Proefje

Chemisch roesten

Bekijk

Video's

Digibord