Mengselmix

Het ene mengsel is het andere niet

Over deze les

Twee of meer stoffen bij elkaar doen noemen we....... mengen! Sommige stoffen reageren met elkaar, andere niet. Mengen de stoffen goed, of lijkt dat maar zo?Hoe komt het dat onmengbare stoffen laagjes vormen? Tijdens deze workshop gaan de leerlingen op onderzoek uit en bekijken zij welke resultaten het mengen van verschillende stoffen oplevert.

Leerdoelen:
We gebruiken in het dagelijks leven verschillende mengsels.
- Stoffen kunnen in dichtheid verschillen.
- Door stoffen te mengen kun je een fysiek mengsel, suspensie of oplossing creëren.


Kerndoel(en):
- 42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

Details

Naam: Mengselmix
Leeftijden: 6-12 jaar
Duur: 45-60 min
Woordenschat: fysiek mengsel, suspensie, dichtheid, oplossing, chemicaliën

Extra lesstof

Proefje

Mengen en scheiden

Proefje

Melk en cola

Proefje

Ijs in olie

Video's