Meten = weten

Hoe lang, kort, zwaar of licht is het?

Over deze les

Meten is een vanzelfsprekend onderdeel van ons leven. Leerlingen die willen weten of ze gegroeid zijn, hoe ver het fietsen is naar school of lekkere cupcakes gaan bakken. Meten doet de mensheid al heel lang. De leerlingen worden uitgedaagd enkele oude meetmethodes uit te proberen (handen, vingers en voeten) en ontdekken waarom de meetlat toch een beter idee bleek te zijn. Met balansweegschalen bepalen de leerlingen in deze les van diverse voorwerpen het gewicht. Als alle experimenten gedaan zijn….hebben ze rekenles gehad zonder dat ze het zich realiseerden! (Sstt.... niet verklappen hé?!)

Leerdoelen:
Meten in centimeters of meters doe je om te ontdekken hoe lang iets is. 
- Wegen in grammen of kilogrammen doe je om te ontdekken hoe zwaar iets is. 
- Schatten betekent dat je een gok maakt, gebaseerd op wat je ziet.
- Je kunt een schatting testen door te meten of wegen, want meten="weten."


Kerndoel(en):
- 23 De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.
- 24 De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.
- 25 De leerlingen leren aanpakken bij het oplossen van rekenwiskundeproblemen te onderbouwen en leren oplossingen te beoordelen.
- 42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
- 44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

Details

Naam: Meten = Weten
Leeftijden: 6-12 jaar
Duur: 45-60 minuten
Woordenschat: centimeter, afstand, gram, kilogram, massa, meetbaarheid, millimeter, balans, licht, zwaar, lengte, gewicht.

Extra lesstof

Video

Hoe weeg je een olifant?

Proefje

Raadsel: de valse munt

Proefje

Meten is weten

Video's