Optische illusies

Hoe goed kun jij je hersens voor de gek houden?

Over deze les

Bij een optische illusie worden de beelden die we d.m.v. onze ogen waarnemen onjuist geinterpreteerd door onze hersenen. Tijdens deze les onderzoeken de leerlingen hoe onze ogen onze hersens voor de gek kunnen houden! Zo zien zij hoe draaiende spiralen naar boven en naar beneden klimmen zonder te bewegen en hoe een hond in een handdoek verandert! De kinderen proberen bekende spiegelillusies uit in de klas en gebruiken bij een van de proeven zelfs hun smaakzintuig.

Leerdoelen:
Bij een optische illusie worden je hersenen beïnvloed. Je denkt iets te zien wat er in werkelijkheid anders of er niet is.
- Een bolle lens vergroot en een holle lens verkleint.


Kerndoel(en):
- 44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

Details

Naam: Optische illusies
Leeftijden: 6-12 jaar
Duur: 45-60 minuten
Woordenschat: optiek, illusie, observeren, lens, reflectie, stroboscoop, zintuigen

Extra lesstof

Proefje

Verwacht het onverwachte

Proefje

Kun jij licht buigen?

Proefje

Werkelijkheid of illusie?

Video

Video

Proefje

Zie ik het goed?

Proefje

Waterpijl

Proefje

Illusies

Video's