PH factor

pH-waarden zijn een maat om de zuurgraad van een waterige oplossing te meten.

Over deze les

pH is de maat voor de zuurgraad van een waterige oplossing. pH is de afkorting van het Latijnse Potentia Hydrogenii, het aantal zuurdeeltjes in een waterige stof. Om de pH-waarde te bepalen gaan de leerlingen coole experimenten doen met onbekende vloeistoffen. Ook leren zij over de tegenhanger van zuren:  basen. Hoe zijn gevaarlijke zuren en basen die in het gootsteenkastje staan te herkennen wat betekenen de waarschuwingssymbolen op de verpakkingen? De workshop wordt knallend afgesloten met een ‘stop-erop-en-plof!’ reactie.

Leerdoelen: 

1. Zuren zijn stoffen waarin deeltjes zitten die we waterstofionen noemen; basen zijn vloeistoffen die deeltjes bevatten die we hydroxideionen noemen.
2. De waterstofionen in een stof zorgen ervoor dat de kleur van een pH indicator verandert.
3. Zuren en basen zorgen samen voor een chemische reactie.

Kerndoel(en): 
- 42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

Details

Naam: PH-Factor
Leeftijden: 10-12 jaar
Duur: 45-60 minuten
Woordenschat: zuren, basen, pH-waarden, chemicaliën, waterstof, hydroxide

Extra lesstof

Proefje

Geld wassen

Video

Zuren en basen

Video's