Raketwetenschap

Bouw je eigen skyblazer raket!

Over deze les

Neus, vinnen en een buis. Het zijn de hoofdonderdelen van elke raket; zowel modelraketten als echter raketten. Deze les staat volledig in het teken van het stap voor stap bouwen van de Skyblazer II modelraket. Tijdens het bouwen licht de Mad Scientist de functie van elk onderdeel toe.

De toeslag voor deze workshop bedraagt € 7.50 per leerling.
(materialen om de raket te lanceren worden NIET meegeleverd; neem voor meer informatie hierover contact op  met de dichtstbijzijnde vestiging van Mad Science)


Leerdoelen:
Een astronaut  is iemand die is opgeleid om een ruimteschip te leiden, te besturen of om specifieke taken te verrichten.
Liftkracht is de kracht die vliegtuigen in staat stelt om op te stijgen.
Luchtweerstand is de kracht die vliegtuigen afremt.
Stuwkracht: de kracht die een vliegtuig vooruit duwt
Zwaartekracht is de aantrekkingskracht die de aarde uitoefent op vliegtuigen en raketten, waardoor ze omlaag worden getrokken wanneer ze niet genoeg liftkracht hebben


Kerndoel(en):
42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
- 45 De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Details

Naam: Raketwetenschap
Leeftijden: 6-12 jaar
Duur: 45-60 min
Woordenschat: raket, model, neuskegel, raketbuis, vinnen, stabiel, stuwkracht

Video's