Recherchewerk

De wereld van rechercheurs, detectives en geheim agenten

Over deze les

De leerlingen maken kennis met de wereld van detectives, rechercheurs en geheim agenten. Ze oefenen met observeren en het uitvoeren van een sporenonderzoek en ontdekken zij dat zij daar al hun zintuigen voor nodig hebben. Als echte rechercheurs analyseren zij een plaats delict. Ze kruipen in de rol van een misdadiger om te ontdekken dat het vervalsen van een handschrift best een pittige klus is...

Leerdoelen: 
Om misdaden op te lossen, moet je goed observeren. Daarvoor heb je al je zintuigen nodig: zien, horen, voelen, ruiken en proeven.
- Rechercheurs proberen zo veel mogelijk aanwijzingen en sporen te verzamelen om een dader op te sporen. Voorbeelden van sporen zijn: vingerafdrukken, geuren, geluiden of een briefje geschreven door de dader.
- Misdaden oplossen lijkt op wetenschap bedrijven: goed observeren, een hypothese (theorie) opstellen en die testen om (zo dicht mogelijk) bij waarheid te komen.


Kerndoel(en):
- 42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
- 45 De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Details

Naam: Recherchewerk
Leeftijden: 6-10 jaar
Duur: 45-60 minuten
Woordenschat: zintuigen, rechercheur, detectivewerk, forensisch, handschriftanalyse, observatie

Extra lesstof

Proefje

Vingerafdruk

Video

Technische recherche

Video's