Ruimtetechnologie

Ontdekkingen vanuit de ruimte

Over deze les

Heel veel producten die voor ons nu heel normaal zijn, zijn oorspronkelijk ontworpen voor gebruik in de ruimte. Denk aan de satellieten die zorgen voor onze communicatie. Maar ook het laserlampje waar onze kat achteraan jaagt, is een voorbeeld van ruimtetechnologie. Deze les onderzoekt ruimte-gerelateerde technologieën die zowel op aarde als in de ruimte worden gebruikt om onderzoek te ondersteunen. 

De leerlingen ontdekken hoe laserstralen zichtbaar gemaakt kunnen worden, gaan in groepjes aan de slag met een laser-labyrint, maken met radartechniek een hoogtekaart en maken kennis met lidar (technologie die de afstand tot een object of oppervlak bepaalt). Leer hoe radartechnologie je kan helpen om je omgeving in kaart te brengen, en hoe belangrijk ruimtetechnologie is voor bijvoorbeeld het in kaart brengen van onze Aarde.


Leerdoelen:
- Laserlicht is geconcentreerd licht en beweegt in een rechte lijn, een lichtbundel.
- Een lichtbundel kunnen we niet zien, tenzij we hem onderbreken.
- Een radar kaatst radiogolven tegen een voorwerp om te zien hoe ver weg iets is.
- De nieuwste techniek Lidar is nog maar een halve eeuw oud en wordt bijvoorbeeld ingezet voor metingen van de zon en de maan, maar ook bij de techniek voor zelfrijdende auto’s.
- Veel “ruimte technologieën” worden ook succesvol ingezet hier op aarde.


Kerndoel(en):
- 42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
- 45 De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Details

Naam: Ruimtetechnologie
Leeftijden: 6-12 jaar
Duur: 45-60 minuten
Woordenschat: technologie, lasers, laserstralen, radar, weerkaatsen, lidar. 

Video's