Statische elektriciteit

Elektriciteit zonder stekker en stopcontact

Over deze les

Vrijwel iedereen heeft wel eens een schok gekregen zonder dat er een elektrisch apparaat of stopcontact in de buurt was. Bijvoorbeeld van de trampoline of glijbaan. Leerlingen experimenten tijdens deze les met statische elektriciteit die ontstaat door wrijving. Hiervoor maken ze gebruik van huis-tuin-en-keukenmateriaal, maar ook met een heuse Van De Graaff generator. Wiens kapsel kunnen we kunnen veranderen in dat van Albert Einstein door middel van statische lading? Wat zijn geleiders, isolatoren en stroomkringen? De leerlingen ontdekken dat elektriciteit een stroom van elektronen is die er voor zorgt dat alle apparaten die wij dagelijks gebruiken hun werk kunnen doen.

Leerdoelen:
- Met een ballon en met een Van de Graaffgenerator kun je statische elektriciteit maken.
- Elektriciteit kan een positieve lading hebben of een negatieve lading.
- Deeltjes met dezelfde lading duwen elkaar weg. Deeltjes met een tegengestelde lading trekken elkaar aan.
- Door een geleider kunnen elektronen zich goed verplaatsen. Door een isolator kunnen elektronen zich slecht verplaatsen.
- Ons lichaam en metalen zijn goede geleiders. Papier en kunststoffen zijn goede isolators.
- Elektrische apparaten werken in een stroomkring.


Kerndoel(en):
- 42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
- 44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
- 45 De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Details

Naam: Statische elektriciteit
Leeftijden: 6-12 jaar
Duur: 45-60 minuten
Woordenschat: Elektriciteit, elektron, parallelschakeling, proton, serieschakeling, statische lading, stroomkring

Extra lesstof

Video

Statische elektriciteit

Video

Hoe werkt statische elektriciteit?

Proefje

Aantrekkelijke ballon

Proefje

Statische stapels

Proefje

Statische spanning

Proefje

Schokkende citroen

Video's