Integreer wetenschap & techniek

O & O - project op school

De 21st century begint hier!

Introductie

Mad Science Nederland heeft samen met 30 basisscholen een methode ontwikkeld waarmee wetenschap & techniek op school wordt geïntroduceerd en structureel in het aanbod kan worden opgenomen. Wij hebben daarbij goed geluisterd naar de wensen van de leerkracht. Het Mad Science STEM - project is opgebouwd uit drie verschillende fasen. Geschikt voor één groep of de hele school.

Speerpunten

  • Stimuleren van de onderzoekende leerhouding.
  • Wetenschap & techniek (W&T) worden in de eigen school(klas) gegeven.
  • Per leerjaar wordt een doorlopende leerlijn aangeboden.
  • Leerkrachten raken geënthousiasmeerd en zijn betrokken bij de lessen.
  • Leerkrachten krijgen groeikansen om W&T eigen te maken.
  • W&T worden in een meerjarenplan aangeboden.
  • Kosten zijn transparant, effectief en controleerbaar.
none
none
none
fase 1
33%

6 tot 10 technieklessen

Mad Science verzorgt 6 tot 10 STEM-lessen per groep per schooljaar. Gegeven door een docent van Mad Science, actief bijgestaan door de groepsleerkracht, deze ziet de lessituatie direct landen op de werkvloer. Verdiepingsstof, filmpjes, toetsvragen zijn verkrijgbaar via deze website.

Planning & organisatie

Na een intakegesprek met de contactpersoon, (directeur en/of techniekcoördinator) wordt er op een later moment een presentatie gegeven aan het team. Hier worden de eerste tips en de "do's en don'ts" besproken. Gedurende de looptijd van het project wordt er geëvalueerd, zodat er tijdig terugkoppeling aan de schoolleiding en groepsleerkracht wordt gegeven.

Periode & kosten

Deze fase duurt één tot twee schooljaren. Het aantal lessen wat de school / leerkracht afneemt wordt in overleg bepaald, bijv. 6 / 8 lessen per groep. Kosten vanaf € 130,00 / les.

Meerwaarde 1=3

Tijdens de STEM-les komen de onderzoeksvragen aan bod en kunnen er conclusies worden getrokken. De groepsleerkracht kan verdere verdieping opzoeken door de leerlingen een presentatie te laten verzorgen over hun onderzoek en verder verdiepen door gebruik te maken van de website en toetsvragen.

Positieve gevolgen

Veel leerkrachten zullen geneigd zijn om het zelf te willen doen! Door alle contactmomenten is er proefondervindelijk kennisgemaakt met de meerwaarde van wetenschap & techniek. De drempel is verlaagd en leerkrachten willen meer! Kortom, tijd om door te schuiven naar fase 2.

none
none
fase 2
66%

Docent aan zet!

We gaan samen met de leerkracht STEM implementeren in de klas. Lessen worden afgestemd op het curriculum en de leerkracht krijgt een nog actievere rol. Het aantal contactmomenten wordt bijgesteld en de leerkracht wordt in staat gesteld om zelf onze lessen te geven en onderzoekskisten in bruikleen af te nemen.

Planning & organisatie

Er wordt een plan van aanpak gemaakt en de grote lijnen worden op een later moment een gepresenteerd aan het team. Tijdens de teamtraining worden de lessen die de docenten zelf gaan geven besproken en gedurende het jaar is er veel e-mail contact met de leerkracht.

Periode & kosten

Deze fase duurt twee tot drie schooljaren. Het plan van aanpak zal per jaar aangepast worden en er ontstaat uiteindelijk een programma-aanbod wat perfect aansluit op de lesstof. Kosten zijn vergelijkbaar met de kosten van fase 1. Wel wordt er meer tijd en inspanning gevraagd van de leerkracht.

Meerwaarde 1=5

De rol van de leerkracht wordt groter. De leerkracht heeft de thema's gekozen en is verantwoordelijk voor het op gang brengen van de onderzoekende leermethode. Het aantal contactmomenten met Mad Science zal afnemen en de leerkracht zal zelf meer verantwoordelijk worden om techniek een plaats te geven binnen zijn of haar lesaanbod.

Positieve gevolgen

In het begin van fase 2 is er een actieve rol weggelegd voor Mad Science. Gedurende de looptijd van het project zullen leerkrachten deze rol gaan kopiëren en overnemen. De leerkracht neemt langzaam de regie in handen en gaat dan automatisch over naar fase 3!

fase 3
99%
none
UA-47156231-1