Superkrachtbronnen

Deze les barst van de energie!

Over deze les

De leerlingen doen onderzoek naar verschillende energiebronnen en leren over de voor- en nadelen van deze (natuurlijke) bronnen. Tijdens deze workshop wordt windenergie opgewekt en gebruik gemaakt van zonnepanelen tijdens een spannende zonnepanelen-race! Met een levend energie-circuit wordt de noodzaak van stroomkringen duidelijk.

Leerdoelen: 
Het bewegen van elektronen geeft energie.
- We halen energie uit vele bronnen.
- We moeten ons energieverbruik matigen om de energieproductie te verminderen.
- Hernieuwbare krachtbronnen kunnen hergebruikt worden, ze vullen zichzelf weer aan. Dit zijn bijvoorbeeld zonne-, wind- en waterenergie maar ook geothermische energie die gebruikt maakt van de warmte van de aarde.
- Niet hernieuwbare bronnen zijn bronnen die je slechts 1 keer kunt gebruiken, zoals aardgas en steenkolen maar ook kernenergie.
 

Kerndoel(en): 
- 42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
- 44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
 - 45 De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Details

Naam: Superkrachtbronnen
Leeftijden: 10-12 jaar
Duur: 45-60 minuten
Woordenschat: energie, energiebronnen, hernieuwbare energiebron, krachtgeneratoren, kunstmatig licht, zonnecellen, windturbines, chemie, elektriciteit

Extra lesstof

Video

Van zonnestraal naar elektriciteit

Video

Klokhuis: duurzame energie

Video

De grootste windmolen

Video

Waterstof als brandstof

Proefje

Maak je eigen Bibberbeestje

Proefje

Schokkende citroen

Proefje

Zure regen

Video's