Superstructuren

Welke vorm kun je het beste kiezen wanneer je een stevige brug of gebouw wilt bouwen?

Over deze les

Alle voorwerpen om ons heen hebben een bepaalde vorm. Meestal berust deze niet op toeval, maar op een bewuste ontwerpkeuze. Welke van deze vormen kun je het beste kiezen wanneer je een stevige brug of gebouw wil bouwen? Dat ontdekken de leerlingen door te experimenteren met eenvoudig materiaal zoals papier en magnetisch constructiemateriaal. Deze opgedane kennis wordt gebruikt tijdens een groepsopdracht waarbij een Romeinse boog in elkaar gezet moet worden. Welke brug is sterk genoeg om gewicht te dragen?

Leerdoelen:
Bruggen, huizen en torens zijn voorbeelden van constructies.
- Constructies moeten bestand zijn tegen veel verschillende krachten.
- Een constructie wordt sterker door het gebruik van sterke vormen.
- Met driehoeken, cilinders en profielen kun je een stevige structuur maken.
- Romeinen gebruikten al supersterke boogstructuren voor hun bruggen en aquaducten.


Kerndoel(en):
- 42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
- 44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
- 45 De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.
- 51 De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
- 52 De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer. De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken.

Details

Naam: Superstructuren
Leeftijden: 6-12 jaar
Duur: 45-60 minuten
Woordenschat: architectuur, constructie, Romeinse boog, structuur

Extra lesstof

Proefje

De stevigste brug

Proefje

De kracht van papier

Proefje

Hoe sterk ben jij?

Video

Wat is een maquette?

Video

Bouwen met balans

Proefje

Bouw samen een cantileverbrug

Video's