Volume

Leren meten hoeveel ruimte een voorwerp in beslag neemt. 

Over deze les

Met een liniaal meten we hoe lang iets is, met een weegschaal wegen we hoeveel gram iets zwaar is, maar hoe meten we de ruimte die bijvoorbeeld een vork of een fles inneemt? Met behulp van water kun je op een eenvoudige manier het volume van onregelmatig gevormde voorwerpen bepalen. Wetenschapper Archimedes ontdekte dit al in de Oudheid. En zo wordt rekenen ineens leuk. (Ja, echt waar!) 

Leerdoelen:
Met praktische activiteiten wordt het concept 'meten' geïntroduceerd.
- Op de juiste manier volume meten te leren.
- Ontwikkeling meetvaardigheden.


Kerndoel(en):
- 23 De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.
- 24 De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.
- 25 De leerlingen leren aanpakken bij het oplossen van rekenwiskunde problemen te onderbouwen en leren oplossingen te beoordelen.
- 42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
- 44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.

Details

Naam: Volume
Leeftijden: 8-12 jaar
Duur: 45-60 minuten
Woordenschat: centimeter, afstand, gram, kilogram, liter, massa, maat, meter, milliliter, volume

Extra lesstof

Video

Opwaartse kracht en waterverplaatsing (archimedeskracht) deel 1

Video

Opwaartse kracht en waterverplaatsing (archimedeskracht) deel 2

Video's